“Dự phòng lây nhiễm HIV” và những điều cần biết  
Tham gia workshop: “Kỹ năng giao tiếp - Ứng xử” và lễ tuyên dương khen thưởng sinh viên năm học 2022 - 2023.  
Hội thao sinh viên VLSC 2023 - 2024 chính thức khởi động  
Workshop kỹ năng dự phòng lây nhiễm HIV  
Những  
Đoàn viên VLSC mang màu tết đoàn viên năm 2023 đến thật gần với chúng ta nhân ngày tết Trung Thu  
Workshop “Những nguyên tắc trong thiết kế ấn phẩm truyền thông”  
Ngày hội thanh thiếu nhi với văn minh đô thị, an toàn giao thông và chương trình “vì đàn em thân yêu  
Hiến máu nhân đạo - Hoạt động nhân văn và ý nghĩa  
Thành lập các chi đoàn trực thuộc Đoàn Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  
Top