Quyết định về việc ban hành quy trình thanh toán  
Quyết định ban hành về việc quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng  
Thông báo nghỉ tết nguyên đán năm 2023  
Quy định sử dụng đồng phục, trang phục làm việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên  
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường  
Quyết định về Ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ trong Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  
Quyết định về việc Ban hành Nội quy lao động Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  
Quy định về việc thông tin liên lạc trong công việc qua số điện thoại và các nền tảng mạng xã hội  
Thông báo về việc giảm thu nhập trong bối cảnh Nhà trường ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch covid 19  
Quy định về việc định dạng văn bản và ban hành lên Cổng thông tin của Trường  
Top