Thông báo tuyển dụng CV Truyền thông - Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp  
Thông báo tuyển dụng Trưởng/Phó các đơn vị  
Thông báo tuyển dụng Giảng viên  
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên truyền thông - Quan hệ doanh nghiệp; Chuyên viên đảm bảo chất lượng  
Thông báo tuyển dụng Trưởng ngành và Giảng viên  
Thông báo tuyển dụng  
Thông báo tuyển dụng  
  • 18/11/2021

Thông báo tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên các khối ngành

- Luật; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Marketing ...

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Công nghệ thông tin  
  • 01/06/2021

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Công nghệ thông tin

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên khối ngành Công nghệ thông tin các ngành: 

Thiết kế đồ họa

Công nghệ thông tin

Ứng dụng phần mềm

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Ngôn ngữ  
  • 01/06/2021

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Ngôn ngữ

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên khối ngành Ngôn ngữ các ngành:

- Ngôn ngữ Anh

- Ngôn ngữ Nhật

- Ngôn ngữ Hàn

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Kinh tế - Dịch vụ  
  • 01/06/2021

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Kinh tế - Dịch vụ

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên khối ngành Kinh tế - Dịch vụ các ngành:

- Quản trị Khách sạn

- Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành

- Quản trị kinh doanh

- ....

 

Top