Thể lệ tham gia cuộc thi VLSC Startup Kite 2022  
Thông báo về việc gặp mặt giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên  
Thông báo về việc quy định sử dụng bộ nhận diện sinh viên Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  
Thông báo về việc đăng ký phòng để học tập/sinh hoạt  
Thông báo về việc thực hiện giờ giấc giảng dạy học tập tại trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  
Phòng chống dịch Covid-19: Thực hiện nghiêm thông điệp 5K  
Kế hoạch thi kết thúc môn - Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022  
Thông báo về việc nộp học phí năm học 2021 -2022  
Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên năm học 2021-2022  
Thông báo về việc khảo sát nguyện vọng sinh viên đối với môn Giáo dục thể chất  
Top