Thông báo về thời gian bắt đầu học kỳ 2 và thời hạn đóng hoc phi học kỳ 2 (K2023)  
Thông báo về thời gian bắt đầu học kỳ 5 và thời hạn đóng hoc phi học kỳ 5 (K2022)  
Thông báo nhắc nộp học phí  
Thông báo về thời gian bắt đầu HK5 và thời hạn đóng hoc phi HK5 (K2021)-18.11.2022  
Thông báo về thời gian bắt đầu HK2 và thời hạn đóng học phí HK2 (K2022)-18.11.2022  
Thể lệ tham gia cuộc thi VLSC Startup Kite 2022  
Thông báo về việc quy định sử dụng bộ nhận diện sinh viên Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  
Thông báo về việc đăng ký phòng để học tập/sinh hoạt  
Thông báo về việc thực hiện giờ giấc giảng dạy học tập tại trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  
Phòng chống dịch Covid-19: Thực hiện nghiêm thông điệp 5K  
Top