VLSC long trọng tổ chức buổi lễ khánh thành khu thực hành HAIR - MAKE UP chuẩn BEAUTY ACADEMY Hàn Quốc  
Ngày hội kết nối Giáo dục và việc làm Quốc tế - VLSC INTERNATIONAL DAY 2023  
Cơ hội việc làm ở nước ngoài lương vài chục triệu đồng/tháng cho sinh viên Cao đẳng  
Hội thảo  
Ngoại ngữ - Giải pháp cho thời kỳ hội nhập quốc tế của lao động Việt Nam  
Top