Ngoại ngữ - Giải pháp cho thời kỳ hội nhập quốc tế của lao động Việt Nam  
Cơ hội việc làm ở nước ngoài lương vài chục triệu đồng/tháng cho sinh viên Cao đẳng  
Sinh viên Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn cùng giảng viên Bảo Châu tham quan Halavu Clinic  
Chuyên gia làm đẹp Nguyễn Bảo Châu gặp gỡ, hướng nghiệp cho sinh viên  
Hội thảo khoa học  
Văn Lang Sài Gòn - một địa chỉ đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng và hiện đại  
Top